Ceepos –tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi (y-tunnus): Koulutuskuntayhtymä OSAO (y-tunnus 0992445-3)
Osoite: PL 213 90101 OULU
Puhelinnumero: vaihde 040 1415140
Sähköpostiosoite: kirjaamo@osao.fi

2. Vastuuhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: talousjohtaja
Osoite: PL 213 90101 OULU

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: talousasiantuntija/taloussuunnittelija

Osoite: PL 213 90101 OULU

Sähköposti: talouspalvelut@osao.fi

4. Tietosuojavastaava

Tehtävänimike: tietosuojavastaava

Osoite: PL 213 90101 OULU

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@osao.fi

5. Rekisterin nimi

Ceepos-kassajärjestelmä

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään mm. maksujen oikean kohdistamisen vuoksi, asiakkaan tunnistamisen vuoksi, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen vuoksi, raportoinnin vuoksi sekä markkinoinnin vuoksi.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

7. Rekisterin tietosisältö

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Laskutusasiakkaat: asiakasnumero, nimi, lisäselite, lähiosoite, postitoimipaikka, laskun toimitusosoite, laskun toimituspostipaikka.

Sisäisen tilimyynnin asiakkaat: asiakasnumero, nimi, lähiosoite, postitoimipaikka.

Asiakaskortit/-tunnisteet: nimi, lisäselite, syntymävuosi, sukupuoli, korttinumero, sähköpostiosoite.

Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, syntymäaika, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiointihistoria.

Henkilötunnukset (opiskelijaruokailu): henkilötunnus, nimi, ruokailuoikeustyyppi, oppilaitos.

Kampanjat: Arvonnoissa palkintoja voittaneiden nimet ja vapaamuotoiset yhteystiedot.

Työtilaukset: tilaussopimusnumero, asiakkaan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero.

Tilavaraus: varausnumero, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Käyttäjät: käyttäjätunnus, nimi, sähköpostiosoite.

Myyjät: myyjänumero, nimi.

Työaikaseurannan käyttäjät: henkilönumero, nimi, palkkatiedot.

Postituslistat: sähköpostiosoite

Lahjakortit: nimi

Aterialiput: nimi

Henkilötietojen yhteyteen tallennetaan rekisteröidyn ilmaisema suostumustieto henkilötietojen käsittelystä kyseisessä käyttöyhteydessä sekä mahdollinen suoramarkkinointilupa.

Rekistereihin tallennettujen henkilötietojen lisäksi kassoilla kirjattuihin kassatapahtumiin voidaan liittää kirjaushetkellä selitteeksi vapaamuotoisia henkilötietoja. Osaan maksutavoista, kuten palkasta maksu ja luotolliset erämaksut, liittyy henkilötiedon kirjaaminen kassajärjestelmään maksutapahtuman yhteyteen.

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. Kassatapahtumahistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti tai ajastetusti. Sähköiset kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kuusi vuotta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Sopimukset, laskutusjärjestelmät, opiskelijahallinnon järjestelmät, palkkahallinnon järjestelmät, maksutapahtumia liittymien kautta kassajärjestelmään välittävät ulkoiset järjestelmät.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, kuten kirjanpito, laskutus, kulunvalvonta ja palkkahallinto.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ohjelmiston käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Levyille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin.

Kassapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston toimittajalla on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.